ยุ่งการทำผลงานวิทยฐานะครู


เนื่องจากผมต้องช่วยงานเกี่ยวกับการทำผลงานวิทยฐานะของครูหลายท่านในโรงเรียน ทำให้ว่างเว้นจากการเขียน Blog มานาน วันนี้เพิ่งได้ฤกษ์เขียน Blog เพราะว่าทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จัดสอบปลายภาค ซึ่งผมก็ได้รับหน้าที่ในการเดินข้อสอบ (หมายถึงส่งข้อสอบให้ครูที่ปรึกษาคุมสอบแต่ละห้อง) ว่างจากการคุมสอบก็ทำการปรับปรุงข้อมูลผลงานครูพร้อมทั้งนำปกนวัตกรรมที่ได้ออกแบบไว้ไปให้ครูเพ็ญประภา คำเมือง จำนวน 9 ปก ดังนี้ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่ ---> http://www.tempf.com/getfile.php?filekey=1222077509.11835_for_print.rar&mime=application/rar


ออกแบบปกให้ครูนารีรัตน์ เบาะโต้ง จำนวน 2 ปก ดังนี้ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่ ---> http://www.tempf.com/getfile.php?filekey=1222077509.11835_for_print.rar&mime=application/rar
 

ทำเว็บไซต์ของศูนย์ท่าพลนางั่ว

    วันนี้ได้รับหนังสือคำสั่งจากศูนย์ประสิทธิภาพการศึกษาพื้นที่ท่าพลนางั่ว ให้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ท่าพลนางั่ว และเข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้คือ วันที่ 10 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานศูนย์ฯ ท่าพลนางั่ว (โรงเรียนนางั่ว)
    ซึ่งครั้งนี้ทางรองวิโรจน์ (รองฝ่ายวิชาการ) ไ้ด้โทรมาย้ำในตอนเย็นว่าให้ไปร่วมประชุมที่ศูนย์ท่าพลนางั่วด้วย เราก็รับฟังและพร้อมที่จะปฏิบัติ ซึ่งคิดว่าพรุ่งนี้ต้องนำรถส่วนตัว (มอเตอร์ไซต์ Honda wave125i) ไปแน่นอน


 

หยุดไปตั้งนาน

    ไม่ได้เขียนบล๊อกมาตั้งนาน เพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมาก โดยเฉพาะงานของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ผ่านมารองวิโรจน์ให้ช่วยทำงานให้ เกี่ยวกับการทำปกเอกสารประกอบผลงานการศึกษา ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่นี่ ---> อกสารทางการศึกษา รวมทั้งเกีียรติบัตรที่ท่านรองวิโรจน์ได้รับจากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งประเทศไทยตอนแรกนะท่านให้มาพิมพ์ชื่อท่านใส่เกียรติบัตรให้ (ทางสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้พิมพ์ชื่อมาให้ ให้มาเติมเอง) ท่านรองฯ จึงให้เราทำให้่ แต่ปรากฎว่าพิมพ์ใส่ Microsoft Word แล้วนำใบเกียรติบัตรใส่เครื่อง Printer พอสั่ง print เครื่อง Printer กลับดึงกระดาษทำให้ชื่อของรองวิโรจน์เคลื่อนไป เกียรติบัตรจึงดูไม่ดี เราจึงต้องใช้ Photoshop ประกอบกับการ Scan เกียรติบัตรเดิม ตกแต่งให้ใหม่ จึงได้รูปแบบดังนี้ ำหรัีบวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้กลับไปบ้านเพราะว่าไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านนานหลายเดือนแล้ว และถือโอกาสไปทำบุญที่วัดพร้อมกับยาย, แม่ และน้องแสง ที่วัดยางงามน้ำอ้อม

วันจันทร์ที่ผ่านมาก็ได้รับมอบหมายจากทางรองวิโรจน์ให้เตรียมนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 จัดขึ้นในวันที่ 26-27 กันยายน 2551 ที่จะถึงนี้ โดยทางงานคอมพิวเตอร์ได้เป็นตัวแทนของศูนย์ท่าพล-นางั่ว ให้ไปทำการแข่งขันที่ สพท.พช.1 เนื่องจากทางโรงเรียนในศูนย์ไม่ได้ส่งตัวนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เราจึงให้พี่ม.6 นำทีมโดยนายกิตติศักดิ์ ภูคัณฑา และนางสาวสมฤดี กระเจา เตรียมคัดเลือกน้อง ๆ เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งทางงานคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมแข่งขันดังนี้คือ
 1. งานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
 2. การสร้างงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
 3. การสร้างงานภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
 4. การสร้างเว็บไซต์
ซึ่งทั้ง 4 โปรแกรมการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ระดับช่วงชั้นคือ ช่วงชัี้้นที่ 3 และ 4
 

T_T

วันนี้ตอนเช้าสอนนักเรียนชั้น ม.6/2 เรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Authorware จากนั้นก็ไปพบรองทิพนารถ เนื่องจากทาง สพท.พช.เขต1 ทวงเรื่อง โครงการอบรมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตตร์และ ICT ทำให้เราต้องไปพบเพื่อดำเนินการด่วน!!! เนื่องจากทาง สพท.พช.เขต1 ต้องการใบส่งของ ซึ่งรวมถึงค่าเอกสารในการอบรม จึงต้องหาวิธีในการได้มาซึ่งใบส่งของ เพื่อนำไปเบิกงบประมาณในการจัดอบรม โดยมีครูศิลปชัย กำแพงแก้ว (ครูเป็ด) ไปร่วมหารือด้วย จึงได้มติว่า ให้ทางร้าน SVD คอมพิวเตอร์ ร้านของท่านอาจารย์สุเมธ ธรรมมาภิมุข เป็นผู้จัดการเรื่องใบส่งของให้

จากนั้นเราก็ไปซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ครูรังสิมา และครูถาวร เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของท่านเล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เป็นเพราะว่าเครื่องของครูทั้ง 2 ท่านนั้นเด็กนักเรียนเข้าไปเล่น ทำให้มีไวรัสและมีนักเรียนไปปรับเปลี่ยนหมายเลข IP เครื่อง ทำให้เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เราจึงจัดการเปลี่ยน IP และจดวิธีการเปลี่ยนหมายเลข IP ให้

เสร็จจากนั้นเราก็เข้าเพชรบูรณ์ เพื่อไปหาปู่กับพ่อที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ปู่มาฟังผลการตรวจหามะเร็งในลำไส้ เราก็คุยอยู่กับท่านนานเพราะสมควร ให้กำลังใจท่านกลัวว่าท่านจะคิดมาก จนกระทั่งเวลาประมาณ 13.20 น. ก็กลับมาสอนนักเรียนชั้น ม.6/3 เรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Authorware และก็โทรหาท่าน

ผลก็ปรากฎว่า ท่านเป็นมะเร็งลำไส้ ซึ่งเราก็ใจหายพอสมควร และไม่รู้ว่าเป็นระยะที่เท่าไร ทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ส่งตัวให้ไปรักษาที่ศูนย์มะเร็ง จังหวัดลพบุรี เราก็กะว่าเสาร์-อาทิตย์ นี้จะไปเยี่ยมแกที่บ้าน.
 

ไปเฝ้าป้อมยามฯ

ตอนเช้าทำโทษนักเรียนห้อง ม.4/3 เนื่องจากว่าไม่ทำเวรตามที่มีการมอบหมาย จากนั้นก็สอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML ประมาณ 14.30 น. ไปเฝ้าป้อมยาม และก็สอนลูกเสือ
 

รับคำสั่งเข้าค่าย ลส.นน.


วันนี้ตอนเข้าได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2551 ที่จะถึงนี้ โดยจะจัดพร้อมกันทั้ง 3 ระดับชั้นคือ ม.1, ม.2 และ ม.3 ตนเองได้รับคำสั่งให้ไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2551 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยคณะทำงานประกอบด้วย


 1. นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ ประธานกรรมการ

 2. นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร รองประธาน

 3. นางสาวเปรมจิตต์ สุทธิประภา กรรมการ

 4. นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์ กรรมการ

 5. นายประจักษ์ ด้วงมูล กรรมการ

 6. นายสุนันท์ กล่อมเกลี่ยง กรรมการ

 7. นายศิลปชัย กำแพงแก้ว กรรมการ

 8. นางชมภูนุช นานาพร กรรมการ

 9. นายสมบูรณ์ จิรวัฒน์ศิวาพร กรรมการ

 10. นางลักขณา แก้วเพิ่ม กรรมการ

 11. นางยุพิน กองสี กรรมการ

 12. นายสุรัตน์ พามี กรรมการ

 13. นางถาวร เทียนสีม่วง กรรมการ

 14. นางน้ำฝน ศรีหาวัตร กรรมการ

 15. นางประทีป ขาวดำ กรรมการ

 16. นางสาววรรณภา ทัดเศษ กรรมการ

 17. นางพรสุข ประยูรเพ็ชร์ กรรมการ

 18. นายสมจิตร พรมทอง กรรมการ

 19. นายวันดี กุมภาพันธ์ กรรมการ

 20. นางสมศรี รังสิกรรพุม กรรมการและเลขานุการ
ช่วงเย็นซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ครูรุ่งระวี จากนั้นก็ทำเว็บไซค์ให้โรงเรียนบ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร) และก็กลับบ้าน

 

ประชุมครูที่ สพท.พช.เขต1เมื่อวานไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 ไปประชุมเครือข่ายครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีข้าราชการครูไปร่วมประชุมกันเยอะมากๆ เพราะว่าทาง สพท.พช.เขต1 มีหนังสือไปทุกโรงเรียน พอไปที่ประชุมปรากฎว่า มีทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และก็ครูปฐมวัย ทำให้ที่ประชุมไม่เพียงพอต่อจำนวนครูที่ไปร่วมประชุม จึงลงชื่อและรับเอกสารแบบสอบถามการประเมินตนเอง จากนั้นร่วมฟังการประชุมสักครู่ จึงทำแบบสอบถาม และก็พบครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 3 ท่านคือ ครูบัญญัติ, ครูสุนันท์ และก็ครูลำเพย เราพบครูสควค.รุ่นพี่ด้วย คือพี่เบียร์ จึงชวนกันไปดูการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม (ครูชำนาญการพิเศษ) ที่ห้องประชุมมะขามหวาน พบรุ่นพี่ สควค.อีก 2 คน คือพี่อ๊อฟ และก็อู๋ (ชีววิทยา)คุยกันสักครู่ ก็ลงไปคุยกับครูสุนันท์อยู่ด้านล่างห้องประชุม จนกระทั่ง 12.05น. ก็เดินทางกลับบ้านพัก

สำหรับวันนี้ไม่ค่อยได้งานได้การสักเท่าไร เพราะซ่อมแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งช่วยสันติ Scan รูปภาพแบบฝึกการสอน ส่วนตอนเย็นต้องรีบเข้าเพชรบูรณ์ ว่าจะไปตรวจสุขภาพสักหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไร 
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. บันทึกชีวิตครูวันดี - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger